Yhdistyksen toiminta

Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin Jyväskylässä 18. päivänä elokuuta 1940 tukemaan ja avustamaan sotainvalideja. Tilaisuuteen osallistui myös Suomen Marsalkka Mannerheim. Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry on perustettu 21. marraskuuta 1940.

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry:n toiminnan päämääränä on omalta osaltaan tukea jäsentensä (varsinaiset sekä puoliso-ja leskijäsenet) kotona asumista sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Osasto auttaa jäseniään edunvalvonnassa ja arjen askareissa, edistää fyysisen terveyden ylläpitoa järjestämällä liikuntatapahtumia sekä antamalla taloudellista tukea jalkahoitopalveluista aiheutuviin kustannuksiin sekä kotona asuville siivouspalveluihin  ja järjestämällä henkistä vireyttä ylläpitäviä tapahtumia.

Yhdistyksen jäsenmäärä 1.1.2019 on 39 sotainvalidia, 112 puolisojäsentä ja 34 tukijäsentä.

 

Sotainvalidit Kauko Tumanto ja Vilho Manninen tutustumassa Peurungan perinnevitriiniin.

Kansakuntamme murtunut miekka kantaa yhä sinistä ristiään puolestamme.

Voit tukea paikkakuntasi sotainvalideja osallistumalla keräyksiin ja auttamalla heitä arjen pienissä askareissa.

© Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry | Telkäntie 2C, 40400 JYVÄSKYLÄ | Puh. 040 778 2740 | Email: sotainvalidit.jkl(at)elisanet.fi