Yhdistyksen toiminta

Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin Jyväskylässä 18. päivänä elokuuta 1940 tukemaan ja avustamaan sotainvalideja. Tilaisuuteen osallistui myös Suomen Marsalkka Mannerheim. Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry on perustettu 21. marraskuuta 1940.

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry:n toiminnan päämääränä on omalta osaltaan tukea jäsentensä (varsinaiset sekä puoliso-ja leskijäsenet) kotona asumista sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Osasto auttaa jäseniään edunvalvonnassa ja arjen askareissa, edistää fyysisen terveyden ylläpitoa järjestämällä liikuntatapahtumia sekä antamalla taloudellista tukea jalkahoitopalveluista aiheutuviin kustannuksiin sekä kotona asuville siivouspalveluihin  ja järjestämällä henkistä vireyttä ylläpitäviä tapahtumia.

Yhdistyksen jäsenmäärä 1.1.2020 on 27 sotainvalidia, 105 puolisojäsentä ja 35 tukijäsentä.

Sotainvalidien Veljesliitossa sotainvalidijäseniä on noin 1100. Puoliso-ja leskijäseniä n 5500.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta Sotainvalidien Veljesliiton perustamisesta. Myös Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry täyttää tänä vuonna 80 vuotta.

Sotainvalidien Veljesliitto jatkaa työtään jäsenten hyväksi loppuun asti. Kiitos että olet mukana!

Voit tukea paikkakuntasi sotainvalideja osallistumalla keräyksiin ja auttamalla heitä arjen pienissä askareissa.

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry | Vasikkahaka 12 D, 40530 JYVÄSKYLÄ  Puh. 040 778 2740 | Email: sotainvalidit.jkl(at)elisanet.fi