Yhteistyökumppanit

  • Sotainvalidien Veljesliitto
  • Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piiri
  • Jyväskylän kaupunki
  • Puolustusvoimat
  • Veteraanijärjestöt
  • Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö
  • Palvelutalo Telkänpesä
  • Telkänhoiva Oy

Kansakuntamme murtunut miekka kantaa yhä sinistä ristiään puolestamme.

Voit tukea paikkakuntasi sotainvalideja osallistumalla keräyksiin ja auttamalla heitä arjen pienissä askareissa.

© Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry | Telkäntie 2C, 40400 JYVÄSKYLÄ | Puh. 040 778 2740 | Email: sotainvalidit.jkl(at)elisanet.fi