Yhdistyksen toiminta

Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin Jyväskylässä 18. päivänä elokuuta 1940 tukemaan ja avustamaan sotainvalideja. Tilaisuuteen osallistui myös Suomen Marsalkka Mannerheim. Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry on perustettu 21. marraskuuta 1940.

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry:n toiminnan päämääränä on omalta osaltaan tukea jäsentensä (varsinaiset sekä puoliso-ja leskijäsenet) kotona asumista sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Osasto auttaa jäseniään edunvalvonnassa ja arjen askareissa, edistää fyysisen terveyden ylläpitoa järjestämällä liikuntatapahtumia sekä antamalla taloudellista tukea jalkahoitopalveluista aiheutuviin kustannuksiin sekä kotona asuville siivouspalveluihin  ja järjestämällä henkistä vireyttä ylläpitäviä tapahtumia.

Yhdistyksen jäsenmäärä 1.1.2023 on 10 sotainvalidia, 52 puolisojäsentä ja 18 tukijäsentä.

Sotainvalidien Veljesliitossa on vuoden 2022 lopussa sotainvalidijäseniä noin 500. Puoliso-ja leskijäseniä on noin 3000.

 

Sotainvalidien Veljesliitto jatkaa työtään jäsenten hyväksi loppuun asti. Kiitos että olet mukana!

Voit tukea paikkakuntasi sotainvalideja osallistumalla keräyksiin ja auttamalla heitä arjen pienissä askareissa.

 

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry | Justeeritie 2, 41900 Petäjävesi           Puh. 040 778 2740 | Email: sotainvalidit.jkl(at)elisanet.fi