Yhteistyökumppanit

  • Sotainvalidien Veljesliitto
  • Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piiri
  • Jyväskylän kaupunki
  • Puolustusvoimat
  • Veteraanijärjestöt
  • Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö sr
  • Palvelutalo Telkänpesä
  • Telkänhoiva Oy
  • Jyväskylän seurakunta

Sotainvalidien Veljesliitto jatkaa työtään jäsenten hyväksi loppuun asti. Kiitos että olet mukana!

Voit tukea paikkakuntasi sotainvalideja osallistumalla keräyksiin ja auttamalla heitä arjen pienissä askareissa.

 

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry | Justeeritie 2, 41900 Petäjävesi           Puh. 040 778 2740 | Email: sotainvalidit.jkl(at)elisanet.fi